Soupis stavebních prací s výkazem výměr pro veřejné zakázky


Soupis prací s výkazem výměr je u veřejných zakázek povinným podkladem pro veřejné výběrové řízení. Na základě tohoto podkladu předkládají uchazeči o zakázku svou nabídku. Pokud jako projektant pracujete na zakázce pro veřejný sektor, bude po Vás zadavatel požadovat společně s projektovou dokumentací také "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr". Způsob, jak má takový dokument vypadat, má svá přesná pravidla a je popsán ve Vyhlášce č. 169/2016 Sb. (dříve 230/2012 Sb).

Standartně zpracovaný rozpočet pravidla daná vyhláškou z mnoha důvodů nesplňuje. Rozpočtář musí vědět, že jeho úkolem je zpracovat soupis pro veřejné výběrové řízení dle vyhlášky. Nesprávně vypracovaný soupis je zpravidla důvodem dodatečných dotazů uchazečů o zakázku a z toho plynoucím protahováním lhůt a může vést až ke zrušení soutěže.

Nabízíme odborné vypracování soupisů stavebních prací dle vyhl. 169/2016 Sb.