• Jsem absolventem stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně - obor pozemní stavby.
  • Po ukončení studia jsem pracoval ve stavebních firmách jako mistr, stavbyvedoucí, vedoucí stavební výroby. Zkušenosti ze stavby tak mohu dobře zúročit při práci rozpočtáře.
  • Od r. 1997 pracuji jako OSVČ - rozpočtář. Mými klienty jsou projektové a architektonické ateliery, podnikatelé - investoři a developeři, soukromí stavebníci.
  • Od r. 2002 spolupracuji s předními pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí.
  • Dané slovo je pro mne zákonem. Každý můj klient se může spolehnout, že zakázku dokončím ve vysoké kvalitě, v dohodnutém termínu a ceně.