Rozpočty dle BIM modelu


V současné době snad neexistuje projekční kancelář, která by nezaznamenala nástup BIM modelování do projektantské praxe. Některé průkopnické ateliery již projektují v BIM softwaru značnou část svých projektů, jiné jej postupně zavádějí a učí se s ním pracovat. Není daleko doba, kdy BIM pronikne i do veřejných zakázek a zadavatel bude moci požadovat zpracování projektové dokumentace tímto způsobem.

V zájmu poskytování komplexní služby nabízíme zcela samostatné vypracování rozpočtu dle BIM dokumentace. Stejně jako u projektantů, tak i u oceňování staveb se jedná o zásadní změnu metodiky práce, nutnost nových pracovních postupů a nalezení takového workflow, aby výstup rozpočtáře byl nejen "BIM", ale aby současně u veřejných zakázek byl v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

Výhody pro klienta:

  • Projektant předá pouze zpracovaný BIM projekt, o nic víc se nemusí starat.
  • Projektanti pracují na další zakázce, neztrácejí čas tvorbou podkladů pro rozpočtáře.
  • Vlastním licenci na REVIT, jakožto nejpoužívanější BIM software. Projektant má jistotu, že vše uvidím tak, jak bylo vyprojektováno. Vygeneruji si z projektu nejen vše, co potřebuji, ale především jak to potřebuji, což je pro další export do rozpočtářského softwaru velmi důležité.
  • Každá položka v mém rozpočtu má přehledný výkaz výměr, ze kterého je patrné  nejen umístění v modelu (objekt, podlaží, místnost), ale i výchozí rodiny atd. Vše je tak velmi přehledné a kontrolovatelné a výkaz výměr vyhovuje vyhlášce 169/2016 Sb.