Rozpočty dle standartní projektové dokumentace


  • Provádíme vypracování rozpočtu dle standartní projektové dokumentace (tištěné nebo v digitální formě).
  • Rozpočtujeme všechny pozemní stavby, tzn. rekonstrukce i novostavby od rodinných domů po hotely, obytné soubory, administrativní budovy, sportovní haly atd.
  • V případě dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) či studie stavby provádíme propočet stavby.
  • V případě dokumentace pro stavební povolení (DSP), nebo dokumentace pro provedení stavby (DPS) vypracujeme podrobný a detailní položkový rozpočet.
  • Každá položka v našem rozpočtu má výkaz výměr, ze kterého je zřejmé, kde všude se příslušná práce, materiál nebo výkon stroje provádí a v jakém množství. Výměry jsou takto snadno kontrolovatelné. Lze tak předejít neoprávněným požadavkům dodavatelů na úhradu "víceprací".
  • Hotový rozpočet předáváme v digitálním  formátu (excel, pdf), v případě požadavku i v tištěné formě. Výsledný výstup předáme v té podobě, v jaké jej klient potřebuje (nejčastěji oceněný rozpočet s podrobným výkazem výměr a slepý, t.j. neoceněný rozpočet pro výběr dodavatele.
  • Cena za vypracování je vždy individuální a u nových klientů je vždy dohodnuta a odsouhlasena předem, po shlédnutí projektové dokumentace.